Ийи муң ажыг кижи киришкен

  0
  2

  Неделя санында-ла Тываның найысылалында ниити-хоорай субботниктери эртип турар дээрзин мэрияның хоорай ажыл-агыйы департаментизи медээлеп турар. Албан-организациялар девискээрлериниң үндезин аштап-арыглалынче хоорайның организацияларының болгаш күш-ажылчы коллективтериниң хөй кезии үнүп келгеннер. Субботникке 48 организациядан 2042 кижи киржип, ниити күжениишкин-биле 106 куб метр бокту аштаан.

  Федералдыг организациялардан, эрткен дыштаныр хүннерде ышкаш, Тываның күрүне университеди эң хөй кижилиг ажылдаан. Ол хүн 122 кижи субботникке киришкен. Ийиги черде Росгвардияның Тывада эргелели. Хоорайның санитарлыг аштап-арыглалынга ниитизи-биле федералдыг албан черлеринден 277 кижи киришкен.

  Республика чергелиг яамыларның болгаш бюджет албан черлериниң санындан туберкулезка удур диспансерниң коллективи шылгарап, субботникке эң хөй санныг ажылдакчыларны киириштирген. Онкология диспансери, республика эмнелгези болгаш ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы база оон чыда калбааннар.

  Кызылдың мэриязы ниити-хоорай субботнигинге киришкен күш-ажылчы коллективтерге, чурттакчыларга өөрүп четтиргенин илередип турар. Хоорайның чагырга чериниң доктаалын езугаар мындыг чергелиг суботниктерни апрель айны төндүр пятница санында эрттирер.

  Реклама