Иннокентий Сафьяновка тураскаал

  0
  2


  ✍🏻И. Г. Сафьяновтуң адын мөңгежидер фонд Кызыл хоорайга тураскаал тургузарынга ачы-буянныг деткимчени хүлээп турарын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Бистиң Тыва дыка хөй өндүр улуг, шылгараңгай, Иннокентий Сафьянов ышкаш, кижилерниң төрээн чурту. Иннокентий Григорьевич революсчу, Сибирьге хамааты дайынының киржичизи чораан, Тываның үндезилекчилериниң бирээзи. Сафьянов Тыва Арат Республиканың тургустунарынга база келир үеде тускай күрүне болурунга идепкейлиг киришкен.

  Тывада Сафьяновтуң ады-биле, Национал музейниң салбыры, Бии-Хемде төөгү болгаш чурт-шинчилел музейин адаан. Ол кайгамчыктыг музейге күзелдиг кижи бүрүзү Тываның тургустун келген төөгүзүнүң арыннары-биле таныжып ап болур.

  ТАР-ның 100 чылдаанынга уткуштур идепкейжи бөлүк Иннокентий Сафьяновтуң чырык адын мөңгежидер сорулга-биле фондуну тургузуп алган. Олар Кызыл хоорайга тургузар тураскаалга ачы-буян деткимчезин хүлээп турар. Тураскаалдың ниити бедии 5 хире метр болур.
  Реклама