«Ирбиш» IV хаак марафону

  0
  3
  «Ирбиш» IV хаак марафону

  Тывага «Ирбиш» делегей чергелиг хаак марафону болур. Делегейниң Кызыл дептеринче кирген ховар аңнарының бирээзи – ирбишти камгалаар ажылды деткиири-биле март 13-те Тывага «Ирбиш» IV ажык хаак марафонун эрттирер. Бо маргылдааны бистиң республикага эрттирери чаңчыл апарган.

  2020 чылда «Ирбиш» III ажык хаак марафонунга 12 харадан 70 хар чедир назылыг 134 спортчулар киришкен. Аңаа Даг-Алтайның, Хакасияның, Красноярск карайның төлээлери база кээп чораан.

  Бо чылын марафон Кызыл хоорайның чурттакчыларының кышкы үеде дыштаныр ынак чери — «Тайга» станициязынга март 13-те болур. Марафоннуң киржикчилерин март 10-га чедир http://www.flgrt/ сайтыга бүрүткеп турган-даа болза, март 13-те «Тайга» станциязынга маргылдаа эгелээр мурнунда, организастыг пунктуга баргаш бүрүткедип ап болур.
  Марафоннуң байырлыг ажыдыышкыны 11.00 шакта.
  Старт – 11.30 шакта.

  Марафоннуң организаторлары: Бүгү делегейниң бойдус фондузунуң (WWF) Алтай-Саян салбыры, «Тыва» бойдус парыгы, Тываның Хаактыг чарыш федерациязы, ТР-ниң Спортчу хемчеглер ажыл-чорудулгазының эргелели, ТР-ның Спорт яамызы, Кызыл хоорайның культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизи.

  Реклама