Күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр

  0
  2

  Февраль айдан тура, Тываның чуттакчылары коронавирус хамчыынга удур тарыдып алыр дээш, күрүнениң болгаш муниципалдыг хандырылгалар порталын таварыштыр бижидип ап болур апарган.

  Февраль 24-түң хүнү-биле алырга, 238 кижи вакцинацияже бижидип алганын Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы дыңнадып турар.

  Күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр бижидерде, баштай хереглээн баннер-бижииңер сайтының кол арнынга көстүп келирге, «Записаться на вакцинацию» деп бижээн хандырылганы базыптар. Ооң соонда «Запись на прием к врачу» деп хандырылганы шилип алыр.

  Эмнедикчи бүрүзүнге чурттап турар черинде тарылга пунктузун таарыштыр шилип алырын система боду сүмелеп көргүзер.

  Реклама