Күрүне программазы уламчылавышаан

  0
  3
  Күрүне программазы уламчылавышаан

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чыл санында бээр Айыткалында идип үндүрген “Албан чериниң чуртталга бажыңы” губернатор төлевилелиниң ачызында база “2020-2025 чылдарда көдээ черлерниң комплекстиг хөгжүлдези” республиканың күрүне программазы езугаар, көдээ суурларда ажылдап келген специалистерге дээш, республиканың 17 муниципалдыг районнарында ниитизи-биле 1734 дөрбелчин метр шөлдүг 34 албан бажыңнарын 2020 чылда туткан.

  Хөлезилел керээзи-биле бээр чуртталга бажыңнарын тударынче 2020 чылда 67,3 сая рубль акша-хөреңгини тускайлаан. Ооң 53,2 сая рубль – федералдыг бюджеттен, 0,5 сая рубль – республика бюджединден, а 13,6 сая рубль – тус чер бюджединден үнген.

  2021 чылда республиканың 15 кожуунунга (Мөңгүн-Тайга база Тере-Хөлден аңгыда) 51,22 дөрбелчин метр шөлдүг 23 чуртталга бажыңнарын тудар.

  Бөгүнде 16 объектиге хамаарыштыр чуртталга бажыңнарын тударынга керээлер чарар тудуг организациялары тодараттынган. Электроннуг аукцион таварыштыр арткан объектилерге чагыглар хүлээри 2021 чылдың март төнчүзүнде доостур.

  Реклама