Кадет училищеже кирериниң чуруму

  0
  1

  Кызылда президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер документилерни баш бурунгаар 2021 чылдың апрель 15-тен хүлээп эгелээр. Ынчалза-даа хамчыктыг аарыгның уржуундан өскерилгелер база болуп болур. Дужаап кирер шылгалдаларның эгезин болгаш ооң чорудулгазының чурумун Россияның Камгалал яамызының дужаалының соонда дыңнадыр дээрзин кадет училищениң хүлээр комиссиязы @tmgnews17 дыңнаткан.

  Бо чылын Тываның 700 ажыг школачылары кадеттер одуурунче кириксеп турар, оларның 100 хирези өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар.

  Регионнуң өөредилге яамызы ада-иелерге уругларының документилерин чүгле Кызылдың училищезинче эвес, Россияның ортумак өөредилге черлеринче база дужаарын сүмелеп турар. Бүгү чуртта 30 өөредилге чери бар. Ол өөредилге черлериниң даңзызын Камгалал яамызының сайтызында (https://www.mil.ru/.) айтып каан. Чижээлээрге, эрткен чылын Тывадан бир бичии кыс Москвада президентиниң кадет училищезинче кирип алыр аргалыг болган.

  Реклама