“Кадыкшылдың оруу” Мөңгүн-Тайгада

  0
  3
  “Кадыкшылдың оруу” Мөңгүн-Тайгада

  Эмчилер бригадазы чоннуң кадыкшылының байдалын хынаарындан аңгыда тус черниң чурттакчыларынга кадык камгалалынга хамаарышкан илеткелдерни номчуп, боттарының кадыкшылын олар боттары хайгаараар, аарыг-аржыкты болдурбас дизе, канчаар алдынар, арыг-силиг болурунуң талазы-биле арга-сүмелерни берип турар.

  Бо чылдың март айның ийиги чартыында “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилелиниң эмчилери Өвүр биле Мөңгүн-Тайга кожууннарның суурларынга чедип, чурттакчыларының кадыкшылын хынаан.

  Эмчилер бригадазы Чаа-Суур, Дус-Даг, Саглы, Солчур суурларга ажылдаан. Улуг кичээнгейни уругларның кадыкшылының байдалынче олар угландырган. Ниитизи-биле 252 ажы-төлдү шинчилээн. Оларның аразындан 57 уругларда хоочураан аарыгларның демдектерин илереткеш, ханы эмчи шинчилгезин эрттирерин ада-иелеринге болгаш тус черниң медицина ажылдакчыларынга сүмелээн.

  Өвүр кожууннуң соонда тускай эртемниг эмчилер Мөңгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурнуң чурттакчыларының шинчилгезин чоруткан. Дараазында хүннерде Кызыл-Хая, Тоолайлыг суурларның чурттакчыларын хүлээп алган.

  “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилелиниң эмчилер бригадазы кожууннарның төп эмнелгелериниң медицина ажылдакчылары-биле сырый харылзаалыг. Эмчи шинчилгезин эрттирери чугула болгаш күзелдиг кижилерни хүлээп алыышкынынга тус черниң эмчилери баш бурунгаар белеткеп турар.

  Реклама