Калчаа аарыының өөскүдүкчүзү дилгиден тывылган

  0
  1

  Тываның Каа-Хем кожууннуң Саргал деп черде калчаа аарыындан карантинни киирген.

  Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуштуң бижиин үндезинге алгаш, дириг амытаннарже база кижилерже калчаа аарыының тараарын болдурбазы-биле кызыгаарлаан хемчеглерни киирген.

  Аарыгның тывылган чери – Копту-Аксы сумузунуң Саргал деп черден 20 километр ыракшылдыг девискээрни «айыыл тургузуп болур зона» кылдыр регион баштыңының айтыышкыны-биле тодараткан.

  Көдээ ажыл-агый яамызының ветеринария секторунуң медээлээни болза, январь 9-та калчаа аарыының өөскүдүкчүзү дилгиден тывылганы билдинген. Ол-ла хүн черлик амытанның сеги чыткан девискээрде карантин хемчеглерин киирип, аарыгга удур мал-маганны тарыткан.

  Бөгүн аарыгның тывылган черинче эпидемиолог эмчилер үнгеш, ында чурттакчыларны база мал-маганны шинчээн.

  Тыва Республиканың Баштыңыныың 2022 чылдың январь 9-та №-1-РГ айтыышкыны езугаар, кызыгаарлаан хемчеглерлиг үеде, Каа-Хем кожууннуң Бояровка сумузунуң Саргал деп черден мал-маганны, ооң продукциязын, ыттар база диистерни үндүр-киир сөөртүрүн, делгелгезин кылырын, черлик дириг амытаннарны зоопаркче көжүрер дээш тударын хораан.

  Реклама