Караа тотпастаан төтчеглекчилер

  0
  1

  2021 чылдың январь 12-де 22 шак 40 минута турда Кызыл кожууннуң Суглуг-Хем деп черге Тываның Онза камгалалдыг бойдус девискээриниң дирекциязының күрүне инспекторлары хыналда рейд хемчеглерин чорудуп тура, кайызы-даа ак өңнүг «УАЗ Хантер» болгаш «ВАЗ 21214» маркаларның автомашиналарын доктааткан.

  Бирги автомобильдиң иштин көргениниң соонда, 3 боону база 2 аңның мөчүлерин, ийиги машинадан 1 боону, сыынның 2 мыйызын тыпкан. Аңнаарын чөпшээрээн документилер ук хамаатыларда чок болган. Сыынарны онза камгалалдыг бойдус девискээринден аткан деп каразыг бар.

  Болуушкун болган черже ИХЯ-ның шалыпкын бөлүүн кыйгырткан. Хавырткан боо-чепсээ, эът-олчазы-биле катай хамаатыларны Россия ИХЯ-зының “Кызылский” муниципалдыг тургузуунуң шагдаа черинге оон соңгааргы сайгарылганы чорудары-биле дамчыткан.

  Эртенинде Тываның Онза камгалалдыг бойдус девискээриниң дирекциязының инспекторлары ИХЯ ажылдакчылары-биле кады сыыннар аткан черни тодаратканнар. Ол болза “Ээрбек” заказниктиң девискээри болган.

  Кеземче херээниң иштинге оон ыңайгы хемчеглерни шагдаа ажылдакчылары РФ-тиң Кеземче хоойлузунга дүүштүр алыс шиитпирни хүлээп алгыжеге чедир чорударлар.

  Тываның Онза камгалалдыг бойдус девискээриниң дирекциязы хамаатыларның онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринге чораанын аңнаашкын чорудуп турганынга деңнээр болгаш оларның хаптыг-даа, хап чок-даа боо-моңгузун бир аай хавырып, хураарын дыңнадып турар.

  #Онзакамгалалдыгбойдусдевискээри #Төтчеглекчилер #Кызылкожуун #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама