Келир үениң чемпионнары – боксер кыстар

  0
  2


  Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунга Тыва Республиканың бирги чери дээш элээди уруглар аразынга бокс маргылдаазы эрткенин Тываның бокс федерациязының президентизи Мерген Санчай-оол дыңнаткан. Аңаа 62 элээди уруг киришкен.

  Үш хүн уламчылаан маргылдаага Мөңгүн-Тайгадан Каа-Хем кожуунга чедир республиканың боксер кыстары рингиге күжүн шенешкен.

  2004-2005 чылдарда төрүттүнген элээди уруглар аразынга – Улуг-Хемден Диана Сат (48 кг), ЦСК-Тыва – Анкара Маадыр-оол (50кг), Улуг-Хемден Айлуна Карастан (52 кг), Каа-Хем кожуундан Хорагай Оюн (57 кг), Мөңгүн-Тайгадан Айрана Салчак (60 кг), Улуг-Хемден – Кайа Токаш-оол (66 кг) олар тиилээн.

  2006-2007 чылдарда төрүттүнген элээди уруглар аразынга – Улуг-Хемден Виктория Шагжан (46 кг), Алдын-Сай Нордуп-оол (48 кг), Кызылдың «Олимп» олимпийжи курлавыр спорт школазы – Моника Балзанай (50 кг), Александра Хертек (52 кг), Тес-Хемден Айслана Дугар-оол (54 кг), Мөңгүн-Тайгадан Сырга Чаш (57 кг), ЦСК-Тыва – Алина Намчын-оол (60 кг), Каа-Хем кожуундан Саглаш Монгуш (63 кг) тергиидээн.

  2008-2009 чылдарда төрүттүнген элээди уруглар аразынга – Кызыл кожуундан Долма Кара-Сал (36 кг), Ак-Довурактан Оюна Монгуш (38 кг), Эрзинден Сайхана Сундуй (40 кг), Мөңгүн-Тайгадан Олимпия Иргит (42 кг), Каа-Хем кожуундан Жасмин Куулар (44 кг), Кызыл кожуундан Оярам Оюн (46 кг), Эрзинден Сайыраш Биче-оол (48 кг), Улуг-Хемден Элина Эртине (51 кг), Ая Шоюр-оол (54 кг), Ая Дуктуг-оол (57 кг), Кызыл кожуундан Аяй-Санаа Кара-оол (70 кг) олар тиилекчилер болган.

  «Эң дээре техника дээш» кубокту Кызылдың «Олимп» олимпийжи курлавыр спорт школазы – Моника Балзанайга, «Тиилелгеже чүткүлү дээш» кубокту Мөңгүн-Тайгадан Алдын-Сай Иргитке тывыскан.

  «Эң дээре судья» – Эрзинден Чаян Соян, «Эң дээре тренер» – Мөңгүн-Тайгадан Аян Иргит.

  Маргылдааның аалчылары – профессионал бокстуң сылдыстары Артыш Лопсан, Начын Чамбалдоо олар шылгараан элээди боксер кыстарны шаңнаарынга деткикчилээн.

  ТР-ниң бокс федерациязы 2021 чылда шылгарааннарны шаңнап-мактаан. Улуг-Хем кожуундан Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш бокс маргылдаазының тиилекчилери болгаш Россияның бирги чери дээш бокс маргылдаазының шаңналдыг черлериниң эдилекчилери Виктория Шагжанга, Алдын-Сай Нордуп-оолга, Диана Сатка база оларның тренерлери Эрес Сагаан-оолга, Артыш Ооржакка, Омак Ойбаага диплом болгаш 10 муң рубльдиң сертификаттарын тывыскан.

  Ол ышкаш 2021 чылда эң дээре профессионал боксерлар Артыш Лопсан биле Начын Чамбалдоону демдеглеп, 20 муң рубльдиң сертификаттарын тудускан.

  Спортчу хемчегни ТР-ниң Спорт яамызы, ТР-ниң бокс федерациязы, ТР-ниң чыынды командалар белеткелиниң спорт төвү, Каа-Хем кожууннуң бокс тренерлери эрттирген.

  Реклама