Кем-херек үүлгедиишкиннери 12 хуу өскен

  0
  1

  Эрткен айда кем-херек үүлгедиишкиннериниң ниити саны 12 хуу өскенин ТР-ниң иштики херектер сайыды Юрий Поляков бөгүнгү аппарат хуралынга илеткээнин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Республикада 9 өлүрүүшкүн, кадыкшылга аар хора чедирген 36 таварылга бүрүткеттинген. Ооң-биле чергелештир үптээшкиннер 13 хуу, арага ишкеш үүлгеткен кем-херектер 18 хуу, өг-бүле иштинде кем-херек үүлгедиишкиннери 40 хуу эвээжээн.

  Тываның оруктарынга 28 орук-транспорт кем-херектери болган. 90 литр хоруглуг спирт холумактыг суксунну хавырган.

  Шагаа байырлалының үезинде иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга дежурныйлаашкын графигин тургускан.

  Реклама