Киирген чагыгларның түңү 175 сая рубль четкен

  0
  3

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынынга көдээниң ишчилеринге өөрүнчүг медээни бижип дыңнаткан.
  Чазак Даргазының даалгазы-биле ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы араттарга көрүп көрбээн чиигелделиг чээлилерни Россияның көдээ ажыл-агый банкызы-биле чугаалажып берген.

  – Көдээниң ишчилеринге база бир медээ. Ук банк араттарга лизинг-биле көдээ ажыл-агый техниказын садып алыр 5 хуу ставкалыг чээли шугумун ажыткан. 153 кезек техниканы Тывада эккелген. Ол дээрге, комбайннар, тракторлар, үрезин чаштырар машиналар, культиваторлар-дыр. Чиик өртектиг чээлилер база шуптузу эвес-тир.

  Программаже кирген кижилерге республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы садып алган техниказының чартык өртээн дуглажып бээр. Дузалажыр-дузалажырда, араттарның банк-биле төндүр санажырын манап турбас, а банк-биле чардынган керээ езугаар ону дораан-на төлеп эгелээр. Ынчап келирге, арат чээли хуусаазының бирги чартыында чаа техниказы-биле тап-билээ ажылдап, лизинг дээш банкыда бодунуң үлүүн төлээр акшаны чыып чоруп турар. Бо хүнде киирген чагыгларның түңү 175 сая рубль четкен – деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

  Реклама