Клюшка орнунга ширбиил

  0
  2
  Дүүн, Март 8-те, найысылалга херээжен улус ортузунга «Ширбиишбол» деп бөмбүктүг хоккей маргылдаазы эрткен. Аңаа он команда киришкен.

  Херээжен улус клюшка орнунга ширбиилдер туткан командалар, изиг-изиг демиселди көргүскен. Аарыкчыларның деткимче сөстериниң сорунзазы киржикчилерниң спортчу эрезин улам хайныктырган.

  Бирги черге Тываның күрүне университединиң, ийиги черге Тываның хартыгалары, үшкү черге Кызылдың 2 дугаар школазының чыынды командалары төлептиг болган. Хөглүг болгаш кадыкшылга ажыктыг маргылдааның тиилекчилерин өртектиг белектер-биле шаңнаан.
  Реклама