КОЛЛЕКТИВТИГ ИММУНИТЕТ 80 ХУУНУ ТУРГУЗАР УЖУРЛУГ

  0
  2

  Күрүнениң Баштыңының парлалга конференциязынга журналистер чурттакчы чоннуң коронавируска удур бүрүн вакцинациязының дугайында айтырыгны салган.

  Бо хүнде Россияда коллективтиг иммунитетти 59,4 хуу тургузуп турар дээрзин Президент дыңнаткан. Ол санче хамчыктыг аарыг-биле аараан-даа, аарываан-даа кижилер кирип турар.

  Ындыг болзажок, ол сан-түң ам-даа чедишпес дээрзин В. Путин айыткан: «Биске коллективтиг иммунитет 80 хууну тургузар ужурлуг. Келир чылдың бирги азы ийиги кварталында ол түңнелди чедип алырынга идегээр-дир мен».

  Реклама