Коронавируска удур демиселге үлүү дээш

  0
  0

  Коронавирус аарыг дугайында тодаргай билиглер чок, ону эмнээриниң аргалары эки билдинмес турда, кижилерниң хөй кезиинге ол аарыг эмнеттинмес, кижиге чыпшынган соонда, ол кижи албан амы-тынындан чарлыр деп билиишкин турган.

  Мындыг нарын болгаш берге байдалга медицина ажылдакчылары ол хамчыктыг аарыгга удур демиселди эгелээннер. Эмнелгелерниң санитарларындан кол эмчилеринге чедир мөзү-бүдүштүң дидим шынары херек турган.

  Коронавирусту эмнээриниң аргалары, эм-таңы билдинип, ооң хамчыы чавырлып эгелээн. Ону чедип алырынга боттарының үлүүн киирген медицина ажылдакчыларының эрес-дидим чоруун демдеглеп, оларга Россия аңгы-аңгы чергелиг шаңналдарын тыпсып турары өөрүнчүг. Ол өөрүшкүнүң үнезин коронавирус хамчыы-биле демисежип турган эмнелгелерниң ажылдакчылары, оларның ачызы-биле халдавырлыг аарыгдан сегип үнген кижилер эки билир.

  Тывага коронавирус хамчыы кидин-не нептереп турган үеде медицина адырынга 35 чыл ажыл стажтыг хоочун, Тыва Республиканың медицина-социал айтырыгларының болгаш башкарылганың эртем-шинчилел институдунуң лаборант-сестразы Нина Саая Тываның Кадык камгалал яамызының call-төвүнге ажылдаан.

  Муң-муң кижилерден коронавирустан аараан дугайында медээлерни Нина Имажаповна ап, оларны оожургадып, арга-сүмени берип, аараан кижилерге эмчи дуза чедирериниң ажылын башкарарынга киржип турган. Ооң билдилиг болгаш туруштуг ажылын кады ажылдап турган эш-өөрү ол берге үеде көрүп турган.

  Россияның кадык камгалал ажылдакчыларының профессионал эвилелиниң “Коронавирус-биле демиселге киирген шылгараңгай үлүү дээш” медаль-биле Нина Саая шаңнаткан.

  Реклама