Коронавируска удур вакцинация уламчылап турар

  0
  5
  Коронавируска удур вакцинация уламчылап турар

  Тываның Арга-арыг камгалаар төвүнүң ажылдакчылары COVID-19 халдавырынга удур тарыдып алган.

  Чурттуң шупту булуңнарында COVID-19 халдавырынга удур массалыг тарылга чоруп турар. “Гам Ковид Вак (Спутник V)” вакцина-биле республиканың Арга-арыг камгалаар төвүнүң ажылдакчылары тарыдып алган.

  Ажылының аайы-биле аңгы-аңгы организацияларга, хөй-ниити черлеринге, ужуражылгаларга барып, кожа регионнарже сургакчылап-даа турар үезинде, кадыкшылын кадагалаары, өске кижилерниң кадыкшылынга айыыл чок байдалды тургузар ужурлуг дээрзин специалистер эки билир. Ынчангаш оларга коронавируска удур вакцинацияны Кызыл хоорайның 2 дугаар поликлиниказында тарылга пунктузунга март 11-де эрттирген.

  План ёзугаар ийи чадалыг тарылганы эрттиргеш, көрдүнген хуусазы доосту бээрге, тарылга сертификаттарын бо албан чериниң специалистеринге тыпсып берген.

  2021 чылдың март 10-нуң байдалы-биле алырга, Тыва Республикада 9957 кижи тарыткан. Оларның аразында 1983 кижи 60 хардан өрү улуг назылыг улус. Тарылганың долу курузун 4929 кижи алган.
  Улус чон аразында халдавырлыг аарыг амгы үеде чүгээр экижип-даа турар болза, коронавирус ам-даа читпэн. Кадыкшылды камнаары чугула!

  Реклама