Коронавирустуң чаа хевиринден камгаланырын суларадып болбас

  0
  4
  Health workers prepare to conduct a drive-through COVID-19 test for people at KPJ Damansara Specialist Hospital, in Petaling Jaya, Malaysia, Monday, March 30, 2020. The Malaysian government issued a restricted movement order to the public till April 14, to help curb the spread of the new coronavirus. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Vincent Thian)

  Россияның Чазааның курлавыр фондузу коронавирус-биле демиселде Тываның эмнелгелерин деткииринче 46,5 млн рубльди тускайлаан.

  Бо акша-хөреңгини Covid-19 аарыгларын эмнээринге ажыглаар дериг-херекселдерни септеп, солуурунга база эмчилерниң камгалал чүүлдерин садарынга ажыглаар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында ээлчеглиг аппарат хуралында дыңнаткан.

  Кадык камгалал яамызынга хамчык аарыг-биле демиселге чугула херек чүүлдер-биле хандырылганы хынап, чаа чылдың дыштаныр хонуктарында тарыдылга пунктуларының база лаборатория албанының ажылын организастаарынче онза кичээнгейни углаанын сагындырган.

  Күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары база кожуун чагыргаларының даргалары 2022 чылдың эгезинде, узун дыштаныр хонуктар үезинде, кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарын боттары хынаар даалганы берген.

  Декабрьның 20-26 хонуктарында Тывада ковидтен аараанын лабораторияга бадыткаан 107 кижини илереткен, эрткен неделяга деңнээрге 14 кижи эвээш. Декабрь 28-те 13 аарыг кижи демдеглеттинген.

  Вакцинаның долу курузун (I база II кезектери) 97 204 кижи алган, 165000 кижи тарыыр планның 58,6 хуузу. Чаңгыс катап тарыыр «Спутник лайт»-биле кады санаарга, 146 746 кижи тарыткан, планның 88,5 хуузу.

  60 хардан өрү назылыг кижилерни тарыдар талазы-биле республика 85 регионнуң аразындан 4-кү черде.

  Республикада коронавирус хамчыы-биле байдал чогумчалыг апарган-даа болза, чаа хевирден камгаланырын суларадып болбас дээрзин регионнуң баштыңы сагындырган. Кадык камгалал сайыдының чугаалааны-биле алырга, январь 3-тен 9-ка чедир тарыдылга уламчылаар болганда, ооң күүселдезин чедип алыры чугула деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

  Регионнуң удуртукчузу Россия Федерациязындан база республикадан дашкаар үнерин шеглээрин сүмелээн. Коронавирустуң чаа хевиринден аарый берип, өске чуртка чеде бергеш билдинмес үеде артып каап болурунуң айыылы барын сагындырган. Байдал кончуг дүрген өскерлип, кызыгаарны хааптып болурун билзе чогуур деп, ол чугаалаан.


  Реклама