Кожууннарда ковидке удур тарылга

  0
  3

  Республикада COVID-19 хамчыынга удур тарылга ажылын чорудуп эгелээн. Таңды, Бии-Хем, Улуг-Хем, Кызыл кожууннарже 200-200 кезек, а Кызыл хоорайга 2042 вакцинаны чедирген дээрзин ТР-де Росхереглелхайгаарал эргелелиниң эпидемиологтуг хайгаарал килдизиниң начальниги Аляна Дажикай @tmgnews17 дыңнаткан.

  “Бисте ийи орук бар: бир болза аарып эрттирер, чок болза тарыдар, үшкү орук чок! Тарылганы алырынга шупту таарымчалыг байдалды тургускан. Бир дугаарында, коронавирус хамчыынга удур тарылгага көрүжүн эде көөрүн дилээр-дир мен. Чурттакчы чон аразында тарылга алырын күзеп турарлар хөй, ылаңгыя 60 хардан өрү назылыг кижилер. Өөредилге адырының ажылдакчылары, массалыг вакцинация үезинде, бирги одуругда тарылганы алыр силер” – деп, Аляна Дажикай Өөредилге яамызынга ужуражылга үезинде чугаалаан.

  “Кожууннарның өөредилге эргелелиниң начальниктери кожуунда чеже башкы коронавирустан аараанын, чежезинге тарылганы ап болурун билир ужурлуг. Ол ышкаш тарылга алыр күзелдиг кижилерни дүүштүрер, хуваар” – деп, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Владимир Монгуш тодаргайлаан.

  Бо хүнде республикада вакцинацияны эртер ужурлуг өөредилге адырының ажылдакчылары – 17299 кижи.

  Реклама