Крещениеде эштир черни белеткеп эгелээн

  0
  1

  Улуг православ байырлал – Христос бурганны домнаан суг-биле шажынчы орукче киирип турар езулал эрттирер черни, Кызылдан 6 километрде Вавилин ээтпээнде, Бии-Хем хемниң дожунда кылып эгелээн.

  Росхереглелхайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң айтыышкыны езугаар, бичии уруглар, 60 хардан өрү назылыг кижилер, иштиг херээженнер эжинмес.

  Езулал үезинде айыыл чок чорукту болгаш таарымчалыг байдалды хандырар ажылдыг организациялар шажын езулалын белеткеп, эрттирер.

  Эпидемиологтуг таарымчалыг эвес байдалдар ужун, 2020 база 2021 чылдарда Тывага Крещение эжиндириишкиннери эртпээн.

  Кызыл хоорай мэриязы-биле Россияның ККФА Тыва Республикада эргелели сугже кирер дошту оюп, тускай чаданы салып, майгыннардан эштир черге чедир орукчугашты кылыр.

  Тываның Чуртталга-коммунал коммунал ажыл-агый яамызы езулал болур черни чырык-биле хандырар.

  Январь 18-тен 19 дүнезинче Вавилин ээтпээнге дүрген эмчи дузазының бригадазы, ТР-ниң Баштыңының Администрациязы база Чазааның Аппарадының регион айыыл чок чоруунуң департаментизиниң болгаш өске-даа албан черлериниң харыысалгалыг ажылдакчылары дежурныйлаар.

  Бо чылын ук байырлал январь 19-та средада таварышкан. Январь 18-тиң эртенинде база дүнезинде хүрээлерге номчулгалар эртип, сугну ыдыктаар.

  Кызыл хоорайда Воскресенск база Троицк хүрээлеринге, Туран хоорайда Ыдыктыг Иннокентьев хүрээзинге рождество литургиязының байырлыг номналдары январь 18-тен 19 дүнезинче болур.
  #Крещение

  Реклама