Крымның чедиги чазы

  0
  4

  Бөгүн Арат шөлүнге Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын демдеглээн «Крымның чазы» деп митинг-концерт кызылчыларны болгаш найысылалдың аалчыларын чыгган.

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа, Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Евгений Овсянников митингиниң киржикчилеринге байырны чедирген.

  Россияның төөгүзүнде 2014 чылдың март 18 – онзагай хүн. Ол хүн Россияның составынга Крым биле Севастопольду хүлээп алырының дугайында керээге атты салган. Россияның Президентизи В.В. Путин дидим, эрес-маадырлыг чорукту кылып, чөптүг шиитпирни хүлээп алганын российжилер деткип турар. Ол төөгүлүг хүннү бүгү Россияга, Тывага база март 18-те демдеглээн.

  Референдумга чоннуң хүлээп алганы изиг чүткүл-күзели ындыг шиитпирни хүлээп алырынга идиг болган. Чурттуң баштыңы, Россия Федерациязының Федералдыг чыыжы бөдүүн чоннуң сонуургалы дээш туржуп, Крымны хамаарышпас күрүне кылдыр санаар дугайында тускайлаң шиитпирни хүлээп алган, ооң соонда Россия-биле каттышкан.

  Митинг соонда республиканың билдингир артистериниң киржилгези-биле байырлыг концерт болган.

  Чуруктарны Виталий Шайфулин тырттырган

  Реклама