Культура ачы-дузазының шынары

  0
  0

  Тываның культура албан черлериниң 2020 чылда чонга чедирген ачы-дузазының шынарын тодарадырын республиканың чурттакчы чонунуң аразынга айтырыг-харыы аргазы-биле чоруткан. Ону культура албан черлериниң ачы-дузазының шынарын хамаарылга чок үнелээни дээр.

  Айтырыг-харыыга ниитизи-биле республиканың 3573 чурттакчыларын хаара туткан. Культура албан черлериниң ажылынга хамаарышкан айтырыгларга харыыларны бээрин олардан дилээн. Культура албан черлериниң ажылының графигиниң таарымчалыынга, культура албан черлеринге келген кижилерге оларның ажылдакчыларының эптиг-ээлдээ, ол албан черлеринге кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыы дээш өске-даа айьырыгларга 3573 кижи харыыны бергеннер. Олар төрелдеринге, эш-өөрүнге болгаш таныыр кижилеринге кайы культура албан черинге барып дыштанырын саналдаары – культура албан черлериниң ачы-дузазының шынарының кол көргүзүү.

  Тываның культура албан черлериниң 2020 чылда чурттакчы чонга көргүскен ачы-дузазының шынарының хамаарылга чок үнелелиниң түңнелин республиканың Культура яамызының ажылчын хуралынга үндүрген. Хуралдың ажылынга Тываның культура сайыды Алдар Тамдын, Медицина-социал айтырыгларының болгаш башкарылганың эртем-шинчилел институдунуң эртемден секретары Надежда Ондар, республиканың болгаш муниципалдыг культура албан черлериниң удуртукчулары киришкен.

  2020 чылда ачы-дузаның шынарының хамаарылга чок үнелелин Тываның 52 культура албан черлери эрткен. Оларның аразынга республика чергелиг чаңгыс культура албан чери болгаш 51 муниципалдыг культура албан черлери.

  Хамаарылга чок үнелелдиң түңнелдери-биле 2020 чылда эң эки шынарлыг ачы-дузаны Чеди-Хөл кожууннуң культура албан черлери чедирген. Ачы-дузаны эң кудуку деңнелге чедирген культура албан черлери Тожу кожуунда.

  Реклама