Кырган-ачамга чагаа

  0
  10

  Бо чылын август 15-те бистиң республикавыс бодунуң 100 чылдаан мугур оюн демдеглеп эрттирер. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ТР-ниң Культура, Өөредилге база Информатизация болгаш харылзаа яамылары “Кырган-ачамга чагаа” деп төлевилелди организастаан.

  Төлевилелдиң иштинге 5 номинацияга республика мөөрейин эрттирер. Аңаа күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур – 1-ден 11 класстың өөреникчилеринден эгелээш, 35 хар чедир аныяктар. Март 20-де “Кырган-ачамга чагаа” республика мөөрейи эгелээр.

  Мөөрейниң номинациялары:

  1.Чурук (1-ден 4 класстың өөреникчилери киржир);
  2.Эссе чагаа (5-тен 11 класстың өөреникчилери, студентилер, 35 хар чедир аныяктар);
  3.Фото-чурук (5-тен 11 класстың өөреникчилери, студентилер, 35 хар чедир аныяктар);
  4.Видеоролик (5-тен 11 класстың өөреникчилери, студентилер, 35 хар чедир аныяктар);
  5.Театржыткан көргүзүг (5-тен 11 класстың өөреникчилери, студентилер, 35 хар чедир аныяктар).

  Номинация бүрүзүнге ажылдар мөөрейниң кол тематиказынга дүүшкен болур ужурлуг: Тываның эрткен болгаш амгы үезин көргүзери: шаанда канчаар турганы болгаш амгы үеде кандыг апарганы, төрээн кожуунунда, ниитизи-биле республика иштинге болган эки өскерилгелерни көргүзер.

  Мөөрей 2 чадалыг эртер:

  1. Муниципалитет чадазы – «Чурук», «Эссе чагаа», «Фото-чурук» номинацияларның аразынга эртер. Өөредилге эргелелиниң муниципалитет органнары ажылдарны 2021 чылдың май 20-ге чедир электроннуг-даа, саазын-даа хевирлерге хүлээп алыр. Ооң соонда номинация бүрүзүнден 10 эң дээре ажылды patriottuva@yandex.ru электроннуг почтаже чоргузар.

  2. Республика чадазы – бүгү номинацияларга эртер. Ажылдарны чагыг майыын ёзугаар июнь 1-ге дээр patriottuva@yandex.ru электроннуг почтада хүлээп ап турар. А ол ышкаш «Эссе чагаа» номинацияга ажылдарны “Кырган-ачамга чагаа” төлевилелдиң албан-ёзу сайтызынче чоргузуп болур. Ону боттандырарда tar100.ru айтылгаже киргеш, «Чагааны чоргузар» деп догуурну базыптар.

  2021 чылдың август 2-де эң дээре ажылдарны оргкомитет Алдан-Маадыр аттыг национал музейге дамчыдып бээр. Ук ажылдардан делгелгени «Алдын дошка” аныяктар ордузунга белеткээр. Тиилекчилерниң шаңнаашкынын болгаш делгелгениң ажыдыышкынын 2021 чылдың август 10-да эрттирер.

  Мөөрейже ажылын чорудуп тура, автор бодунуң дугайында медээ-дыңнадыгларны ажылдап кылырынга чөпшээрелин ала-чайгаар берип турар. Ооң организакчылары мөөрейже чоргускан ажылдарны саарылгага хамаарышпас сорулгаларга ажыглап болур (делгелгелер, ажылдарны интернет четкизинге салыры). Сонуургаан айтырыгларыңарны 8(39422)31229, 89133556177 дугаарлыг телефоннарже долгааш, салып болур силер.

  Реклама