Кыштаглаашкын хүр эртип турар

  0
  2


  Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунуң чагырга чериниң ажылдакчылары, мал эмчилери малчын өг-бүлелер-биле харылзааны доктаамал тудуп, оларның аалдарынга чедип турар.

  Бо удаада «Кыштаг» төлевилелдиң 2020 чылдың киржикчилери – Айдаш, Азиана Ойдуптарга четкен. Олар өгбелеринден салгал дамчаан ажыл-ижин уламчылап турар. Бо хүнде кыштагжыларның өдээнде шээр малының баш саны 400 чедип турар. Мал оолдашкынының кидин түлүк үези чазын эгелээр.

  Малчыннар кышты хүр ажары-биле 50 тонна сигенни белеткеп алган. Сиген курлавыры четчир болгаш малының деңгели шыырак. Кыштагжылар бо чылын шээр малын дараазында төлевилелдиң киржикчилеринге дамчыдар.

  Кышкы дыштанылга үезинде школачы ажы-төлү аалында ада-иезинге дузалажып келгеннер. Бичии ойдуптар мал-маганга сиген-ширбиилин каап берип, өдек аштап тыва кижиниң чаңчылчаан ижинге чажындан тура өөренип өзүп турар.

  Бо чылын сумунуң аңчылар бригадазы ийи кокайны узуткаан. Ниитизи-биле кыштаглаашкын хүр эртип турарын Аржаан сумузунуң чагырга чериниң удуртулгазы дыңнаткан.

  #Бии_хемкожуун #Аржаан #Кыштаг #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

  Реклама