Кыштаглар тудуглары эгелээн

  0
  2
  Кыштаглар тудуглары эгелээн

  Бо хүннерде “Кыштаг”, “Чаа сорук” губернатор төлевилелдериниң киржикчилери малчын турлагларының кажаа-хораазын тудуп эгелей бергенин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы @tmgnews17 дыңнаткан.

  Бир дугаар тудуг ажылдарын эгелээн кожууннар санынче Чаа-Хөл, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик кирип турар.

  Бо чылын чүгле 82 аныяк өг-бүле кыштаг тудуунга деткимче акшаны алыр дээрзин көдээ ажыл-агый яамызы дыңнадып турар. Төлевилелдерниң негелдези езугаар 35 хардан өрү назылыг киржикчилер малчын турлагларын боттарының күжү-биле кылыр ужурлуг.

  Реклама