“Кыштагжыларның” малы өзүп-көвүдээн

  0
  1

  Бай-Тайга кожууннуң Шуй сумузундан “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчизи Хеймер-оол Салчактың Базырык-Адаа деп черде кыштаанга “Тывамедиагрупптуң” корреспондентизи четкенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  ​Хеймер-оол Салчак июнь айда“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелиниң дараазында киржикчизинге 200 баш төрүүр хойну хүлээдип берген. Ам ооң коданында 370 хире баш хой арткан. Үре-түңнелдиг, кызымаккай ажылы дээш Тываның Баштыңы чоокта чаа малчынга хүн батареязын тывыскан.

  Шуй сумузунуң чагырыкчызы Андрей Кара-Донгак “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелиниң боттанылгазын таныштырган: «Бо төлевилел аныяктарның амыдыралынга улуг идиг. 2016-2017 чылда хүлээдипкен киржикчилерниң мал-маганы дыка өзүп-доругуп турар. Бода-даа, шээр-даа малы өзүп турар. Шаанда бо черлерге кыштаглар хөй турган, ынчан мал бажы 27 муң хире турган. Амгы үеде Тываның Чазааның төлевилелдериниң ачызында, аныяктар ада-өгбелериниң кыштаг-хонаштарынче дедир эглип кээп, амыдыралды, мал ажылын катап эгелеп турары өөрүнчүг. Бистиң сумуда “кыштагжылардан” ангыда, 40 хире малчын турлаглар бар. Чүгле төлевилелдер киржикчилери безин көвүдеп турар. “Чаа сорук”, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп төлевилелдер-биле сумувуска чылдың-на чаа 2 кыштаг немежир болза, 5 чыл дургузунда 10 кыштаг чеде бээр. Киржикчилер чылда 45 хире муң рубль үндүрүгнү төлеп турар. Бо төлевилелдиң эки талазы — кайы-бирээзи ажылдап турар боору.

  Бо ырак эвесте турар аал Хеймер-оол Салчактың кады төрээн улуг угбазының аалы. Аныяк малчын 8 кижиниң хеймери, өөр-өнер бөлүк, демниг улус”.