Кызылга беш хөй-ниити черин чаагайжыткан

    0
    6

    «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” программа күүселдези-биле 2020 чылда Кызылга беш хөй-ниити черин: “Өг-бүле» болгаш «Правобережный» сесерлиин, Аныяктар ордузунуң чоок-кавызында девискээрни, Калинин кудумчузунда аллеяны база Кызылдың Арбадының чадаг улус кылаштаар чериниң уланчызын чаагайжыткан.

    Реклама