Лагерьлерни июнь 1-де ажыдар

  0
  0

  Чайгы үеде кадыкшыдылга кампаниязын организастаар талазы-биле албан черлериниң аразында ажылды таарыштыр уштап-баштаар чөвүлел хуралын ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Саида Сенгии башкарып эрттиргенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  – Чайгы үеде кадыкшыдылга кампаниязының айтырыгларын белеткээри болгаш организастаары дээрге Чазактың бо үеде кылып эгелээр чугула ажылының бир угланыышкыны-дыр. Чигзиниг чокка, эң шыңгыы кичээнгейни стационарлыг лагерьлерже угландырган.

  Өөредилге болгаш эртем, күш ажыл болгаш социал политика, орук-транспорт комплекизиниң яамыларының удуртукчулары база чөвүлелдиң өске-даа кежигүннери ажылының түңнелдери-биле 2021 чылда планнарының дугайында илеткээн.

  2020 чылда ковид үези чоруп турган-даа болза, санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерниң шуптузун сагывышаан, чайгы дыштанылгаларны организастап эрттирген Россияның регионнарның бирээзи бистиң республикавыс болган. 13 стационарлыг лагерьлерге 679 уруглар дыштанып алган. 2142 малчын аалдарның баазазынга уругларга дыштанылганы организастаан. Культура, өөредилге болгаш спорт адырының специалистерин киириштирип тургаш, түр үеде тургускан дыштанылга баазалырының төптеринге 3800 онлайн хемчеглерни эрттирген.

  Хуралдың түңнелдери-биле 20 стационарлыг лагерьлерниң, школа чанында 168 хүндүскү лагерьлерниң тургузукчуларынга боттарының орук карталарын тургузар даалганы берген.

  Дыштанылга лагерьлеринге чайын ажылдаар специалистерге: вожатыйлар, кижизидики башкылар, эмчи ажылдакчыларының шуптузунга өөредилге семинарын Кадык камгалал, Өөредилге яамылары май 1-ге чедир эрттирер ужурлуг.

  Шупту лагерьлерни 2021 чылдың июнь 1-де ажыдар деп ниити шиитпирни хүлээп алган.

  #Чайгыдыштанылга #Чазакдаргазыныңоралакчызы #Саидасенгии #Чөвүлелхурал #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама