Мөңгүн-Тайгадан Шагаа белээ

  0
  1

  «Мөңгүн-Тайгада көдээ-ажыл бүдүрүлгезин бүгү назынында, бо хүнге чедир, чедиишкинниг удуртуп чоруур бистиң хүндүткелдиг, эрес-кежээ Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак-биле ужураштым. Ол кезээде чүгле бодунуң ажыл-агыйы дээш эвес, бүгү Мөңгүн-Тайга кожууну, төрээн республиказы дээш сагыш аарып чоруур» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынынга бижээн.

  Шагаа уткуштур хүндүткелдиг хоочун Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолга бодунуң бүдүрүлгезиниң продукциязын белекке сөңнеп четкен. Чараш хапта суккан сарлык, хой эъттеринден кылган тушенкалар, сарлык сүдүнден кылган ак чемнер езулуг Шагаа белээ болган.

  Өшкү-Саар Аракчааевнаның берген белээн Тываның Баштыңы улуг өөрүшкү-биле хүлээп алгаш, «Кижилерниң күш үндүрүп тургаш кылган ажылын, канчап анаа алыр боор, албан садып алыр мен» – деп чугаалаан.

  Мөңгүн-тайгажыларның бүдүрген продукциязы чоннуң улуг хереглелинде дээрзи билдингир. Шагаа уткуштур бир улуг организация коллективинге белек кылдыр 60 хааржак продукцияны чагыгга кииргенин хоочун дыңнактан. Ол ышкаш Мугур-Аксында ажыл-агыйы улам хөгжүп, удавас чаа цехти ажыглалга киирер деп ол чугаалаан. Март 8 уткуштур чаа цехтиң байырлыг ажыдыышкынынче Чазак Даргазын чалаан.

  Тываның Баштыңы хүндүлүг хоочунга: «Шагаада чедер мен, угбай» – деп байырлажып тура чугаалаан.

   

   

  Реклама