Мал-маган өөр-өнер өзүп көвүдезин

  0
  5
  Мал-маган өөр-өнер өзүп көвүдезин

  Өвүр кожууннуң Саглы сумузунуң “Адарган” муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң малчыннарының Шагаазы Улуг-Даг-Эдээ деп черде Буян биле Ульяна Дамдыннарның кыштаанга болуп эрткен. Малчыннарның аалынга эш-өөрү ойнап-хөглеп, Улуг-Дагның хаяларынга оларның каткы-иткизи болгаш ыры-шоору чаңгыланып хүнзээн.

  Көжууннуң Төлээлекчилер Хуралының болгаш кожуун чагыргазының мурнундан хыналда-саналда комиссиязының даргазы Өнермаа Ооржак база көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Шораан Ооржак “Адарганның” малчыннарынга Шагаа-биле байыр чедиргеннер.
  Байырлалдың эң-не улуг назынныглары Досумаа Биче-ооловна Ооржак, Балдыжык Очур-ооловна Ооржак болганнар. Оларга ак кадактарны болгаш суй-белектерни сунган.

  Шагаа байырлалынга тыва оюннар тевек теп, аът шалбадап ойнап, дагны өрү чадаг чарышка киржип чаржып маңнашканнар. Улустуң аас-чогаалын чонга сонуургадып, тывызыктажып, узун-тыныш чугаалап, кожамыкташканнар. «Уран кыс удазынга ораашпас» деп мөөрейге шевер херээжен малчыннар киришкен.

  “Адарган” бүдүрүлгениң ус-шевер ажылдакчызы Урана Доңгактың бодунуң холу-биле даарап кылган чонактарны, тыва сыртыктарны, олдуктарны, шай-дус хаптарын, чеңи-чоктарны, туткууштарны чыылган малчыннарга болгаш оюн-тоглааның тиилекчилеринге белекке берген.
  База ол ышкаш чаа Инек чылда малчыннар каң-кадык, мал-маган өөр-өнер өзүп көвүдезин дээш, Өвүр кожууннуң Даа ламазы Шолбан башкы мөргүл номчаан.

   

  Реклама