Малчыннарга ном саңы аалдап четкен

  0
  2
  Малчыннарга ном саңы аалдап четкен

  А. С. Пушкин аттыг национал библиотеканың ажылдакчылары «Малчыннарже үнүүшкүннүг ном саңы» деп төлевилел-биле, Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг сумузундан ырак эвесте, Алим биле Сай-Суу Зотовтарның кыштаанга аалдап четкен.

  Бо хемчегниң сорулгазы – чурттакчы чоннуг черлерден ыракта чурттап турар малчыннарга чырыдыышкынныг медээ чедирери, ол ышкаш өг-бүлениң кежигүннерин номнар-биле хандырары.

  Алды ажы-төлдүг Зотовтарның өг-бүлезинге аалчылар 20 номну белекке сөңнээн. Библиотеканың номчулга залының ажылдакчызы Чинчи Ондар тыва чоннуң езу-чаңчылдары болгаш Шагаа байырлалы дугайында солун чугааны кылган.

  Библиотека ажылдакчылары-биле катай онзагай аалчылар келген – Тываның улустуң артизи Надежда Наксыл биле тыва театрның аныяк артизи Аржаана Стал-оол. Олар малчыннарга солун концертти бараалгаткан.

  Чаа-Хөл кожууннуң, Ак-Туруг сумузунуң база көдээ ном саңының удуртулгазынга «Малчыннарже үнүүшкүннүг ном саңы» төлевилелге деткимчезин көргүскени дээш А. С. Пушкин аттыг библиотеканың коллективи өөрүп четтиргенин илередип турар.

  Реклама