Медээ-тайылбырлыг ажылдарны чорудуп турар

  0
  8
  Медээ-тайылбырлыг ажылдарны чорудуп турар

  Кызылда президентиниң кадет училищези: 2021 чылда дужаар кордакчыларда белеткел эгелээн.

  Республиканың шыырак өөредилге черлеринче дужаап кирер кордакчыларны белеткээр ажылчын бөлүктерни бүгү-ле өөредилге эргелелдеринде тургускан.
  Чурттакчы чон, өөреникчилер болгаш ада-иелер ортузунда кадет училищезинче дужаап кирериниң болгаш шилиир негелделериниң дугайында медээ-тайылбырлыг ажылдарны чорудуп турар.

  Тываның Социал политика болгаш муниципалдыг өөредилге эргелелдери уругларны шилиир негелделеринге даянып, кордакчыларның дөзевилел даңзызын 2020 чылдың декабрь 30-ге чедир берипкен. 2020-2021 өөредилге чылында 786 кордакчы, олардан 420 оолдар база 366 уруглар киржир.

  Өөредилгениң шынарын үнелелээр институду даңзызы езугаар кордакчыларның 2020 чылдың декабрьдан 2021 чылдың февральга чедир кылган орус дылга, математикага база даштыкы дылга бүгү-российжи хыналда ажылдарының түңнелдеринге сайгарылганы кылган.
  «Сайзырал» төвү кордакчыларга баштайгы психологтуг тестилерни кылдырткан. Республиканың кижизидилге чорудуу болгаш корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажыл төвү оларның күш-дамыр белеткелиниң деңнелин илередир бирги шылгалданы эрттирген.

  ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының киирген кордакчылар даңзызын хынааш, баштайгы шылгалдаларны чоруткан соонда, база эмчи шинчилгезин эрттиргениниң түңнелинде, оларның саны 157 кижиге кызырылган.

  2021 чылдың март 1-де 340 оолдар база 289 уруглар, шупту 629 кордакчы арткан. Кожууннарда база школа бүрүзүнде, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан, хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралдың берге байдалынга таварышкан эвээш орулгалыг өг-бүлелерден кордакчыларга хууда программаны ажылдап кылган.

  Амдыызында хүлээп алыышкын комиссиязының негелделери езугаар херек документилерни чыып, Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының дужаалы-биле бадылаан профилактиктиг эмчи хыналдазын эрттирер чурум езугаар эмчи шинчилгезин эртип турар.

  Тыва Республиканың найысылалы Кызыл хоорайда президентиниң кадет училищезин 2014 чылда, Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг байырлал таварыштыр ажытканын сагындыраал.

  Өөредилге чериниң кол сорулгазы – шериг болгаш хамааты ажылда күрүне албанынче угланган бүгү талазы-биле билиглиг, сайзыраңгай болгаш төрээн чуртунга ынак аныяктарны белеткээри болур.

  Реклама