Меге акшаларны ылгап өөренир дизе…

  0
  1

  Тыва Республиканың банк ажылдакчылары 2021 чылдың январьдан тура сентябрьга дээр 115 муң рубль түңнүң 23 меге акшазын илереткен. Меге акша кылыкчылары эң улуг өртек-үнелиг акшаларны кылып тургары илерээн. Оларның аразындан 21 меге акша – 2010 чылдың майыының 5000 рублининиң өттүнүү болган.

  Эрткен чылдың бо-ла үелериниң дургузунда республиканың банкыларынга санажылга-касса хандырылгазын чорудуп тура, 1997 чылдың майыының бир 5000 рублиниң болгаш 2004 чылдың хевириниң бир 1000 рубль өртек-үнелиг меге акшазын илереткен.

  – Банкыларже меге акшалар кол нуруузунда меге акшалар илередир тускай дерии чок сайгарлыкчы чоруктуң субъектилериниң – үүрмек садыгларның, рыноктарның, садыг четкилериниң дужааган туда акшалары-биле катай кирип турар. Ынчангаш садыглаашкын үезинде меге акшаны илередири, ону езулуг акшага адырыктавазы чугула, чүге дизе шак ынчалдыр сайгарлыкчы чорукка когарал чедиртинип турар болгай. Меге акшалар илередир тускай дериг чок безин тургаш, меге акшаны ёзулуундан ылгап өөредири-биле Россияның Банкызы халас өөредилгени тускай сайтыда чорудуп турар – деп, Тыва Республиканың Национал банкызының салбырының эргелекчизи Владислав Сырыгин айтып турар.

  2021 чылдың 9 айларының дургузунда бүдүн Россияның иштинге 700 кижи ындыг өөредилгени дооскан” деп, ол демдеглээн. Оларның хөй кезии түңнел хыналдаларны чедиишкинниг эрткеш, оларның адынга бижээн сертификаттарны болгаш ылгывыр деимдектерни алганнар.
  Ооң аңгыда, Тываның чурттакчылары акшаның шын-мегезиниң им-демдектерин тодарадырынга “Россияның Банкызының акшалары” болгаш «Саң-хөө культуразы» деп халас капсырылгалардан боттары өөренип ап болурлар.

  Реклама