Муң ажыг археология объектилерин тыпкан

  0
  2
  Муң ажыг археология объектилерин тыпкан

  Тываның «Хааннар шынаазы» базырыктар комплекизиниң девискээринден ужудукчу чок ужар аппараттың дузазы-биле аэро-фото-чуруктарны тырттырып тургаш, 1000 ажыг археология объектилерин тыпкан. Бо ажылды Томскиниң күрүне университединиң эртемденнери Эрмитажтың специалистери-биле кады кылып турган.

  Археология объектилериниң хөй кезиин черден көрүп демдеглеп алыры болдунмас дээрзин ТКУ-нуң парлалга албаны дыңнадып турар. Шинчилел үезинде самолет хевирлиг Геоскан-201 ужудукчу чок ужар аппаратты ажыглап турган. Ук аппаратты 10 катап ужудуп үндүргеш, 20 муң чурукту тырттырып алган. Археология объектилерин дилээрде, QGIS программаны ажыглап турган.

  – Россияның девискээринге бо дээрге археология объектилерин ужудукчу чок ужар аппарат дузазы-биле документиге бадыткап кылган улуг төлевилел-дир. Туран-Өөк ыйгылаажынга тырттырган шөлдүң ниити девискээри 200 дөрбелчин километр болган – деп, Томскиниң күрүне университединиң антропология болгаш этнология кафедразының эргелекчизи, «Артефакт» лабораториязының ажылдакчызы, төлевилелдиң киржикчилериниң бирээзи Ольга Зайцева тайылбырлаан.

  Хааннар шынаазының девискээринде хөй санныг улуг хемчээлдиг базырыктар чүс-чүс чылдарның төөгүзүнүң чажыттарын кадагалап турар.

  Реклама