Национал инструктор – Сергей Тюлюш

  0
  1

  ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа Тывада уругларның шыдыраа федерациязының тренер башкызы Сергей Тюлюш-биле ужурашканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  – Чоокта чаа Делегейниң шыдыраа федерациязы Сергей Ыймажаповичиге «Национал инструктор» деп алдарлыг атты тывыскан. Бо ат-дужаалдың ачызында ол школаларның тренерлерин делегей деңнели-биле өөредип, сертификаттарны тыпсып, делегейниң шыдыраа баазазының медээлеринче кирер делгем орукту ажыдып болур.

  Ооң өөреникчилери эң бедик деңнелдиг маргылдааларга тиилеп, шаңналдыг черлерни ээлеп турар. Школачылар аразынга Сибирьниң бирги чери дээш маргылдаага ооң беш өөреникчизи тергиин эки түңнелдери-биле Дээди лигаже кире берген.

  Шагаа болгаш Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан байырлалдар үезинде кады демнежип эрттирер маргылдааларның, «Чаңгыс демниг Россияның» регионалдыг салбырының шаңналы дээш, турнирлерни база катап эрттирериниң дугайында ужуражылга үезинде дугуржуп алдывыс.

  Чедиишкиннери дээш төлептиг шаңнал-макталды алганы-биле, республикага шыдыраа оюнун хөгжүдеринге, Тываның ат-алдарын бедидеринге киирген үлүг-хуузу дээш байыр чедирип тур бис.

  Ада-өгбелеривистен дамчып келген, угаан-медерел сайзырадыр оюнну Тывага хөгжүдүп, бистиң элээди шыдыраачыларывысты улуг тиилелгелерже чүткүдүп чоруур башкыга моон-даа соңгаар чедиишкиннерни күзеп каалыңар.

  Реклама