Националдар аразында чөрүлдээ болбаан

  0
  8

  Санкт-Петербургта “Мани Хани” деп бар даштынга болган шош-содааның үезинде когараан оолдарның ада-иелери-биле ужуражылга ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынга болганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Ужуражылгага ТР-ниң Чазак даргазының оралакчызы Аяс Оюн, өөредилге яамызының база “Сайзырал” психологтуг төптүң төлээлери киришкен.

  Тывалар биле кыргыстар аразынга болган чогуш-содааның чылдагааны националдар аразында көөр хөөн чок чоруктан эвес, анаа аас-дыл былаашкан түңнелинде болган дээрзин чазак даргазының оралакчызы Аяс Оюн чыылганнарга дыңнаткан.

  — Кемдээн дөрт оолдуң үжүн, балыглары улуг эвес болганы-биле, ол-ла кежээ эмнелгеден үндүрүпкен. Бирээзи ам-даа Санкт-Петербургтуң эмнелгезинде эмнедип чыдар. Когараан хамаатының аарыының байдалы ортумак. Ол чаңгыс чер-чурттуувус-биле харылзааны үргүлчү тудуп тур бис. Эм-таң талазы-биле дуза кадар дээривиске, Питерниң эмчилери эмнер бар деп дыңнаткан. Санкт-Петербургтуң эрге-хоойлу органнары-биле харылзажырывыска националардар аразында кандыг-даа чөрүлдээ болбаан, анаа-ла аас-дыл былаашканындан болган деп харыы берген.
  Тывада кыргыс диаспорага четтиргеним илередир-дир мен, олар дораан изии-биле харыылап, деткип келген. Бир эвес бистиң чаңгыс чер чурттугларывыска адвокат дузазы херек апарза, акша-биле деткимчени көргүзерин олар саналдаан.
  Кем-херек үүлгеткен кыргыс хамаатыны Санкт-Петербургтуң полиция ажылдакчылары изии-биле тыпкаш, тудуп хоругдаан. Ол ам истелгеде чоруп турар – деп, чазак даргазының оралакчызы чугаалаан.

  Ол ышкаш студент ажы-төлүнге улуг хоорайларга чаңгыс чер-чурттуглар чыглыр, мөөңнежир черлерже барбазын чагып-сургаарын Аяс Геннадьевич ада-иелерден дилээн.

  Тургустунуп келген бо байдалда ада-иелер база улуг дүвүрелди алган, ынчангаш ада-иелерге психологтуг дузаны төптүң баазазында чедирип турар дээрзин “Сайзырал” төптүң директору Альбина Монгуш дыңнаткан. Ол ышкаш улуг хоорайларже өөренип чоруур ажы-төлүн, өске черге бодун канчаар алдынарын, кижилер-биле шын чугаалажып билирин чагып-сургаарын, айыыл чок чоруктуң дүрүмнеринге өөредирин ада-иелерге сүмелээн.

  Санкт-Петербург хоорайда эмнелгеде чыдар оолдуң авазы оглунуң байдалы бо хүнде экижий бергенин дыңнаткан. Бо хүннерде ава Санкт-Петербург хоорайже чорааш, оглун эмнелгеден үндүр бижиптерге, ап алгаш чанып кээрин чугаалаан. Ол чаңгыс чер чурттугларынга, эмчилерге, юристерге мындыг берге байдалга таваржы бээрге улуг деткимчени көргүскенинге четтиргенин илереткен.

  Реклама