Найыралдың сылдыстары

  0
  3
  Найыралдың сылдыстары

  Дүүн, февраль 25-те, Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксы суурда “Таңды-Уула” көдээ культура бажыңынга Тываны болгаш найыралды алгап йөрээген ырлар чаңгыланып хүнзээн. Ол дээрге Тыва Арат Республика күрүнениң үндезилеп тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан аныяктарның чогаадыкчы чоруунуң “Найыралдың сылдыстары” деп кожуун чергелиг мөөрей-фестивальды эрттирип турганы ол-дур.

  Бо чылын “Найыралдың сылдыстары” деп кожуун чергелиг мөөрей-фестивальды алды удаа эрттирген. Коронавирус аарыгның уржуундан киржикчилери, эрткен чылдарга деңнээрге, эвээш болган. Ниитизи-биле үш чогаадыкчы коллективтер киришкен. Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң, Сайлыг болгаш Элегес суурларның аныяктары боттарының чогаадыкчы уран талантызын көргүскен.

  «Хореография», «Ниити ыры», «Чаңгыстың ыры» болгаш «Тускай жанр» хевирлеринге мөөрейлер эрткен. Киржикчилерниң белеткели черле багай эвес дээрзин оларның сценага хеп-сыны илергейлеп турган.
  Чеди-Хөл кожууннуң чогаадыкчы коллективтериниң аразынга “Найыралдың сылдыстары” Vы мөөрей-фестивальдың түңнелдерин үндүрген. Дээди шаңнал биле I чергениң лауреады шаңналдарны тывыспас деп шиитпирни жюри хүлээп алган.

  II чергениң лауреады – Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң чогаадыкчы коллективинге тывыскан. III чергениң лауреады – Сайлыг болгаш Элегес суурларның аныяктарының командалары төлептиг болган.

  “Найыралдың сылдыстары” кожуун чергелиг мөөрей-фестивальды эрттиреринге организастыг болгаш материалдыг деткимчени “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның тус черде эге организациязы көргүскен.

  Реклама