Найыралдың төлевилели Кызыл кожуунда

  0
  0

  Сарыг-Сеп школазының коллективиниң бот-идепкейи-биле эгелээн “Чаңгыс дээрниң адаанга” деп регионалдыг төлевилел бо удаа Кызыл кожуунга аалдап четкенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Төлевилелдиң киржикчилерин Кызыл кожууннуң чагырга даргазы Ай-Хаан Догур-оол баштаан коллективи чылыг-чымчак уткуп-хүлээп алган. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Наталья Масленникова, Сарыг-Септиң № 1 ортумак школазының директору Марина Радченко уругларның найыралы болгаш харылзаазын быжыктырарынга бо төлевилел кайы-хире ажыктыын кыска-биле тайылбыраан. Төлевилелдиң кол сорулгазы – республиканың школачыларының аразынга найыралды быжыктырары, националдар аразынга орус болгаш тыва дылдарга культурлуг чугааны сайзырадыры.

  ТР-ниң өөредилге яамызының ажылдакчылары Сарыг-Сеп школазының башкылары-биле 9 аңгы шөлдерге уругларга тыва национал оюннар, Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан викторина, ада-иелерге тренингилер, башкыларга методиктиг дуза, ол ышкаш 9, 11 класстарга күрүне шылгалдаларынга хамаарышкан консультацияларны чоруткан.

  Ол ышкаш Февраль 23 база Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң 32 чылдаанынга уткуштур “Дайынчы акы-дуңмалышкы” база “Хартыга” хөй-ниити организацияларының удуртукчулары Айдыс Саая, Херел Күжүгет Кур-Чер ортумак школазының элээди өөреникчилериниң болгаш эр башкыларының киржилгези-биле эрес-дидим чорук кичээлин эрттиргеш, афган дайынчыларның тураскаалынга боодал чечектер салыр езулалды кылган.

  Түңнелинде кожуун чагыргазынга Кызыл болгаш Каа-Хем кожууннарның өөредилге эргелелдери үре-түңнелдиг кады ажылдажылгага керээни чарган.

   

  Реклама