Негелделерни кошкаткан

  0
  0

  Тывага биче бизнестиң каш адырларынга санитарлыг хемчеглерни сагывышаан, ажылын катап эгелээрин чөпшээрепкен дээрзин республиканың чазааның парлалга албаны @tmgnews17 дыңнаткан.

  Уруглар ойнап-хөглээр өрээлдерге, компьютер залдарынга, бассейннер, солярийлер, СПА-салоннарга негелделерни кошкаткан. Ооң кадында, ол черлерге 4 дөрбелчин метр шөлге, 1 кижиден көвүдевес ужурлуг.

  Бассейннерлиг организациялар, кээп турар кижилерни харылзаштырбазы-биле, баш бурунгаар бижидилгени чорудар, оон аңгыда аквааэробика дээн ышкаш бөлүк кичээлдер эрттирерде, бассейнниң 5 дөрбелчин метринге 1 кижиден көвүдевес ужурлуг. Хеп уштур база душка чунар черлерни 4 шак болгаш-ла аштап чууп.

  Ол ышкаш хөглээшкиннер эрттирер черлерге куда-дой, корпоративтер, байырлалдар, спортчу оюннар эрттирерин чөпшээрээн, чүгле аалчыларның саны кызыгаарлыг — 4 дөрбелчин метр девискээрге 1 кижи хамааржыр кылдыр негелдени сагыыр.

  Реклама