Новосибирскиниң Ажык Кубогу

  0
  1

  Январь 30-31 хүннеринде дүрген шыдыраага Новосибирскиниң Ажык Кубогунуң 1-ги чадазы болуп эрткенин Тываның аныяк шыдыраачылар клуву дыңнадып турар.

  Владимир Высоцкийниң чырык адынга тураскааткан турнирни Новосибирск облазының Краснообск хоорайга үш чыл улаштыр эрттирип турары таварыла эвес, ооң библиотеказының ажылдыкчылары Владимир Семеновичиниң чогаадылгазынга аажок хүндүткелдиглер.

  Ук маргылдаага Тываның аныяк шыдыраачылар клувунуң кижизиттирикчилери 15 харлыг Кежик Монгуш, 13 харлыг Болат Бадыраа болгаш 10 харлыг Давид Сенди олар киришкен. Ниитизи-биле маргылдаага янзы-бүрү хар-назылыг 41 шыдыраачы киришкен.

  Аңаа бо удаада база Кежик Монгуш бүзүрелдиг киришкеш, 9 сандан 7-зин алгаш, мөңгүн медальды чаалап алган. Ук турнирге новосибиржи, шыдыраага делегей чергелиг мастер Андрей Чигвинцев чемпионнаан. Болат Бадыраа 9 сандан 4.5-ти алгаш, 4-кү черни ээлээн. А 10 харлыг Давид 4 санны алган.

  Реклама