ОН БИР АЖЫ-ТӨЛДҮГ ӨГ-БҮЛЕ

    0
    24

    Тожу кожууннуң Ий суурнуң чурттакчылары Александр, Тамара Шимээлгелер эң улуу 27 харлыг, эң хеймери 4 харлыг ниитизи-биле 9 ажы-төлдүг ада-ие. Бо өг-бүледен Тес-Хем кожууннуң Шуурмак суурнуң чурттакчылары Айдың-оол Соян биле Уяна Учунактар чыда калбаан. Олар эң бичиизи 3 харлыг, эң улуу 14 харлыг шупту 8 уругларлыг. А найысылал Кызылдың чурттакчылары Олимпий, Айнаш Монгуштар эң хеймери 2 айлыг, а эң улуу 19 харлыг ниитизи-биле он бир ажы-төлдүг болгаш бистиң республикада эң хөй уругларлыг өг-бүлелерниң аразынче кирип турар. А бүгү Тывада он, он бир ажы-төлдүг 20 өг-бүлелер бар.

    Мерген Ондар

    Реклама