Онза байдалдар болу берзе, 112 телефонче долгаңар

  0
  1

  Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели бажыңга таакпылавас, печка болгаш изидер дериг-херекселдер ажыглаарының дүрүмнерин сагыыр, электри удазыннарын үезинде хынап турар дээн ышкаш, өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыырын хамаатыларга сагындырган.

  Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албан чери өрт үезинде болуп болур айыылдан чайлаарының сүмелерин берген. Өрт өжүрер тускай херекселди саткаш, бажыңда көскү черге быжыглаар. Ханы уйгу үезинде оттуруптар, азы дыңнавас-даа кижиге медээлептер тускай херекселди бажыңга салдырып алыры артык эвес.

  Бир эвес өрт болу берзе, өрттен камгалаар албан чериниң «101» азы «112» дугаарларынче долгаар. Оран-савадан бичии уругларны, улгады берген кижилерни, дириг амытаннарны өскээр чайладып, документилерни алыр. Соңгаларны ажытпайн, электрини үзе кезер аргазын көөр.

  Кывыычал суук чүүлдерни база электрилиг дериг-херекселдерни өжүрерин семевеңер, оларны чүгле элезин, довурак, кургаг чүүлдүг өрт өжүрер херексел-биле өжүрүп болур. Холга туттуна бээр хире чүүлдер чок болза, өрттенип эгелээн черни кылын пөс-биле дуй базырып болур.

  Бир эвес өрттү өжүрери болдунмас хире болза, ол черден дораан ырай бериңер. Чалынныг изигден база көзүлдес ыштан дезер дизе, үңгеп үне бериңер. Эжииңерни хаапкаш, кожаларыңарга өрт дугайында дыңнадыңар.

  Бир эвес бажыңдан үнер арга чок болза, пөстен чаза өттүрүп алгаш, ону өттүр тыныңар! Эжиктерни экидир хаггаш, шупту үттерни өл пөс-биле дуглаптыңар, аргалыг болза, соңга чоогунга туруп алыңар, келген өртчүлер силерни дораан көрүп каар кылдыр.

  Реклама