Президентиниң тураскаалдыг медалынга төлептиг

  0
  0

  Хөй-ниити ажылдарынга, спортчу болгаш байырлалдыг хемчеглерге ак биле кызыл футболкалар кеткен камгалал маскалары, буклеттер үлеп халышкан аныяктарны эскерип болур. Ол дээрге Тываның эки турачы эмчилери-дир. Тывада эки турачы эмчилерниң хөй-ниити организациязының регионалдыг координатору Айдың Кара-Сал аныяктар шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазын @tmgnews17 таныштырган.

  – Эки турачылар организациязы 2017 чылда тургустунган. Бо чылдар иштинде ажылывыстың чүгле эки талазын көргүстүвүс. Бистиң шимчээшкин каш угланыышкыннарлыг ажылдап турар, ол дээрге эмчилерниң ажылынга деткимче көргүзери, школачыларга келир үеде эмчи мергежилин шилип алырынга дузалаары, хөй-ниити ажылдарынга база ачы-буян акцияларынга киржири дээш оон-даа өске.

  «Суурже ачы-буянны» деп тускай төлевилел-биле бистиң эки турачыларывыс кожууннарже баргаш, фельдшер-акушер пунктуларының эмчилеринге дузалажып ажылдап турар. Ол ышкаш көдээ школаларның биология-химия угланыышкынныг доозукчу класстарынга келир үеде эмчи болуру кандыг деп чүүлдү таныштырып, бирги эмчи дузазын кадарын көргүзүп, өөредип турарлар. Бо төлевилелдиң интернетте сайтызынче киргеш, бүрүткедип алгаш, бирги медицина дузазын көргүзериниң өөредилгезин эртип алгаш, эмнелгеге ажылдап болур аргазы бар. Ону эрткеш, дээди медицина өөредилге черинче дужаап кирериниң баллдарын база ап болур.

  Эрткен чылын хамчыктыг байдал үезинде республиканың «Кады бис» деп акциязынга каттыжып, социал байдалы нарын өг-бүлелерге болгаш назылап кыраан хоочуннарга гуманитарлыг дуза кадар, аъш-чем, эмнер дажыыр ажылдарга идепкейлиг киришкеш, Россияның Президентизиниң тураскаалдыг медалынга төлептиг болдувус.

  Эки турачы эмчилер дээрге-ле, колдуунда Кызылдың медицина колледжиниң сургуулдары, ол ышкаш школачы отрядтар, улуг класстар өөреникчилери-дир. Ниитизи-биле 150 ажыг кижи бар.

  Үнүп келген чаа 2021 чылда сорулгаларны салып алган бис. «Уруглар улуг кижилерниң камгалалында» деп акцияга киржир бис, ол дээрге элээдилерни инфаркт, инсультту илередип тыварынга өөредиринче угланган акция-дыр. «Онко-патруль» деп акция-биле ФАП-тарга дуза көргүзер ажылдарга база киржир бис.

  Бо чылдың эгезинде «Кады бис» деп акцияга база киржип четтигиптивис. Хоорай поликлиниказының, халдавырлыг аарыглар госпиталының, уруглар болгаш республика эмнелгелериниң медицина ажылдакчыларының ажы-төлүнге Чаа чылдың белектерин сөңнеп чедирер ажылдарга эмчи эки турачылар идепкейлиг киришкен.

   

   

  Реклама