Республикада 14 муң эки турачы бар

  0
  0

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяктарның эгелекчи саналдарының болгаш оларны ажылга хаара тудар талазы-биле аңгы штаб тургузарын саналдаан.

  – Бистиң аныяктарывыс кезээде ачы-буянныг чоруктар кылыры-биле, ылаңгыя эрткен чылын, ылгалып чораан. Идепкейлиг болгаш бодун хайыралавас кызымак оолдар, уругларны көрдүвүс. Бисте 14 муң эки турачы бар болду. 14-тен 35 хар чедир назылыг аныяк улустар пандемияның эң берге үезинде ак сеткилдиг ажылын көргүскен.

  Ачы-дуза чедирер буянныг ажыл-херээн кылыр дээш, даң бажында үнгеш, караңгы дүне бажыңынга чанып кээп турганнар. Даартазында база-ла ынчаар «демиселче» үнүп турганнар. Аныяктар эң нарын берге хүннеринде чаңгыс чер-чурттугларын деткип, кара сагыштыг коронавирус хамчыы-биле демисежиринге боттарының чүгула үлүг-хуузун киирген.

  Аныяктарның эгелекчи саналы-биле болгаш оларны ажылга хаара тудар талазы-биле аңгы штаб тургузарын саналдап тур мен. Чүгле ол эвес, Аныяктар херектериниң талазы-биле агентствону тургузуп турар бис. Чүге дизе аныяктар дээрге күш-түр. Бо айтырыгны бо чоокку хүннерде сайгарып ажылдап кылыр бис – деп, Чазак Даргазы соцчекиде бижээн.

  Реклама