Робототехника – уругларны хаара тудар

  0
  0

  Кызыл хоорайның немелде өөредилге төвүнде “Робототехника” деп чаа бөлгүм ажылдап эгелээн. “Өөредилге” национал төлевилелдиң ачызында бо бөлгүмнү ажыткан дээрзин Кызыл хоорай мэриязының өөредилге талазы-биле департаментизи @tmgnews17 дыңнаткан.

  Уругларга немелде өөредилге – амгы ниитилелде өөредилге чорудулгазының бир кол тургузуу. Школачыларны өөредилгеден дашкаар сонуургалының аайы-биле аңгы-аңгы угланыышкыннарга өөредири немелде өөредилге төптериниң сорулгазы. Ылаңгыя амгы сайзыраңгай үеде уругларның бир кол сонуургалы чурагайлыг техника апарган. Ынчангаш бо угланыышкынга сонуургалдыг уруглар, оолдарны хаара тудар сорулга салдынган.

  Кызыл хоорайның немелде өөредилге төвүнде (Кочетова, 22) техника угланыышкынныг “Робототехника” бөлгүмүн аныяк башкы Бадый Ондар удуртуп эгелээн. Ол уругларга техниканы дистанциялыг технологиялар ажыглап тургаш, чогаадып кылырын өөредип турар. Бир дугаар кичээлде-ле уругларның сонуургалы күштелип, чогаадыкчы чоруу оттуп кээр.

  Бөлгүмге ажы-төлүн бижидип алыр күзелдиг ада-иелер бар болза – 89235456270, 3-18-04 телефон дугаарларынче долгаар.

  Реклама