Россияның чемпионадынче орукту ажыткан

  0
  3

  Тываның студентизи Алаңтос Куулар бокс маргылдаазынга алдын медальды чаалап алган. Студентилер аразынга Бүгү Россия чергелиг бокс маргылдаазы Чечен Республиканың төвү Грозный хоорайга болуп эрткен. Ук маргылдааны Россияның студентилериниң спортчу эвилелиниң баштайгы президентизи, ССРЭ-ниң алдарлыг тренери, профессор Алексей Киселёвтуң чырык адынга тураскааткан.

  Россияның 22 субъектилериниң – Тыва, Дагестан, Татарстан, Калмыкия, Мордовия, Якутия, Чечен Республика, Краснодар, Красноярск, Пермь крайларның, Волгоград, Иркутск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов, Самара, Свердловск, Тюмень болгаш Челябинск областарның, Москва, Севастополь хоорайларның төлээлери – шупту 80 хире студентилер киришкен.

  Маргылдаа Грозныйның академик М.Д. Миллионщиков аттыг күрүнениң нефть техниктиг университединиң баазазынга болган. Бистиң республикадан үш студент-биле кады бүгү-российжи категорияның судьязы, тренер Илья Шивит-Хуурак барып чораан.

  ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединиң ийиги курзунуң студентизи Алаңтос Куулар 48 кил деңзилиг уруглар аразынга чемпион болган. Ооң тренерлери – Илья Шивит-Хуурак биле Рудольф Моңгуш (ЦСКА-Тыва). Түңнел оюнга ол Сибирьниң федералдыг университединиң төлээзин удуп алган. Тываның күрүне университеди ниити команда аайы-биле үшкү черни ээлээн.

  – Мээң-биле 48 кил деңзиге Татарстан, Красноярскиден уруглар киришти. Бокска ынак болгаш кызымак белеткенип турганымның ачызында оларның кылыр аргаларын баш бурунгаар көрүп турдум. Оларны тиилеп алырынга ол дузалыг болган. Бо маргылдаага чаалап алган тиилелгем херээжен улус аразынга Россияның чемпионадынче орукту ажыдып берген. Аңаа эчис сорулгалыг белеткенир мен. Чурттуң чыынды командазынче кирип алыры – мээң күзелим – деп, чемпион Алаңтас Куулар чугаалаан.

  Реклама