Сүт-Хөлдүң тайга-таскылынга…

  0
  0

  “Regnum” информастыг агентилелдиң дыңнатканы-биле алырга, Тывада истекчилер 29 харлыг кижиниң канчаар өлгенин тодарадып турарлар. Когараан кижиниң өлүг мөчүзүн январь 23-те Сүт-Хөл кожуунуң тайга-таскылындан тыпкан.

  Баш бурунгааргы медээ-дыңнадыглар ёзугаар алырга, ол хүн чаңгыс сууржулар аңнап чорааннар.

  “Эзиртир суксунну ишкениниң түңнелинде, аңчыларның бирээзи өскези-биле сөс былаашкаш, кады аңнап чораан эштерин то-быдарадыр болаан. Оларның бирээзи балыгланган, буруулуг кижи бодунуң амы-тынынга четтинген” – деп, Истелге комитединиң эргелелинге дыңнаткан. Хай-халаптыг болуушкунга хамаарыштыр “Өлүрүүшкүн” деп чүүл-биле кеземче херээн оттурган.

  Реклама