Сүт-Хөлдүң улусчу төлевилелдери

  0
  4
  Сүт-Хөлдүң улусчу төлевилелдери
  Тыва Арат Республиканың 100 чылын демдеглеп эрттирип турары-биле холбаштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлаан.

  Бо эгелээшкин чурттап турар черин улам хөгжүдер, девискээрин аян киир чаагайжыдар, тус черниң чурттакчы чонунуң ажыл-ижинге болгаш амыдырал-чуртталгазынга таарымчалыг байдалды тургузар чүткүлдү кижилерниң сагыш-сеткилинге оттурган. Ынчангаш кожууннарда улусчу төлевилелдер шилиишкини амгы үеде кидин түлүк чоруп турар.

  Тус черниң улусчу төлевилелдерин республика деңнелинге деткээн таварылгада оларны боттандырарынга Тываның бюджединден акша-хөреңгини киириштирип болуру база сумуларның болгаш кожууннарның чурттакчы чонунуң ажыл-агыйжы чоруун күш киирген.

  Сүт-Хөл кожууннуң сумулардан чеди төлевилелдерни киирген. Олар дээрге Кызыл-Тайга эдээнде Көк-Тейге дыштанылга черин чаагайжыды тудары; Ишкин суурга трансформаторну тургускаш, кудумчуларны сайгылгааннар-биле чырыдары; Сүт-Хөлче үнер кокпа орукту чаагайжыды тудары; Ак-Даш суурга көдээ библиотеканың чаа бажыңын тудары; Бора-Тайга суурда Культура бажыңы-биле кожа туттунган, амгы үеде кагдынган бажыңны чаартып, спорт залын тудары; Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксы суурга садыг-дыштанылга төвүн тудары; Алдан-Маадырларның баштыңы Самбажыкка тураскаалды Алдан-Маадыр суурга тургузары.

  Улусчу эгелээшкиннерниң кожуун комиссиязы конкурска киирген төлевилелдерни сайгарып көргеш, оларның аразындан үш төлевилелди шилип алган: Суг-Аксы суурга садыг-дыштанылга төвүн тудары, Сүт-Хөлче үнер кокпа орукту чаагайжыдары, Алдан-Маадырларның баштыңы Самбажыкка тураскаалды Алдан-Маадыр суурга тургузары.

  Төлевилелдерни шилип алырда, оларның тус черге ажык-дузазын, чоннуң онлайн бадылаашкыннар-биле деткиишкинин, төлевилелдерни ажылдап кылганының шынарын дээш өске-даа чүүлдерни кичээнгейге комиссия ап көрген.

  Ишкин суурга трансформаторну тургускаш, кудумчуларны сайгылгааннар-биле чырыдары көрдүнген төлевилелди аңгы чугаалажып сайгарган. Чүге дээрге “Тываэнерго” бүдүрүлге 2021 чылдың ийиги кварталында биче трансформатор станцияларын септээш, кудумчуларның чырыдылга ажылдарын чорудар деп планнаан.
  Реклама