Саӊ салыр ёзулал

  0
  0
  Саӊ салыр ёзулал

  Үе-дүптен тура тывалар бойдус-биле чолукшужар (амыр-менди солчур), аӊаа хүндүткел илередип, саӊ салыр чаӊчылдыг. Саӊ салыр ёзулалды эртенги хүннүӊ херели аалдыӊ коданынга дээй бээри-биле эгелеп турган.

  Саӊны эӊ улуг назылыг эр кижи азы лама башкы эр хиндиктиг чону баштап алгаш, бедик, арыг черге, мурнуу чүкче углай салыр.

  Харны чыггаш, оваалап каан бедигээшке үш дашты салгаш, ооӊ кырынга от кыпсыр. Тургузуп каан саӊныӊ аразынче баш бурунгаар тос арыг, сыптыг артыш киир суп алыр, чүге дээрге артыш тываларда арыглаар, хай-бачытты ырадыр тускай эм-дом үнүш бооп турар.

  Саӊны кывыскаш, ак чемниӊ дээжизин дараазында чурум ёзугаар отче салып эгелээр: от ээзинге, эрги чылга, чаа чылга дээш чоруй баар. Саӊга дээжини шымчыӊнап салыр. Суук чемни (сүттү, тыва араганы) отче саара кутпас, оларны оран-делегейже өргүүр.

  Дээр Ада, Чер Ие болгаш Шагааның баштайгы Хүнү-биле «Шаг чаагай, шагаа чаагай!» деп чолукшужар, оларга чалбарыыр, мактал, йөрээл сөстерни хайырлаар.

  #Тываүндезинкультуратѳвү #Саӊсалырёзулал #Шагаа #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама