Саида Кууларның «амданныг» бүдүрүлгези

  0
  1
  Саида Кууларның «амданныг» бүдүрүлгези

  Ыраккы Тере-Хөл кожуунда Тере-Хөлдүң чурттакчызы Саида Куулар социал керээге үндезилээн күрүнениң социал деткимчезиниң ачызында кондитер кылыглары бүдүрер черни ажыткан.

  Тываның Күш-ажыл яамызының дыңнатканы-биле алырга, «Демография» национал төлевилелдиң чурттакчы чоннуң чединмес чоруун чавызадыр айтырыгны шиитпирлээринге дузалажыр “Социал керээ” программага үш муң ажыг кижи киришкен. Ук прогамманың деткимчези-биле кожуун, сумуларда чаа бүдүрүлгелер ажыттынып турар.

  Ыраккы кожууннуң дөрт сумузунуң чурттакчылары амданныг торт, пироженое дээш өске-даа кондитер кылыгларын садып ап болур аргалыг апарган.

  Бо чылын Тере-Хөл кожуунда “Социал керээ” программазы-биле сес төлевилелди боттандырган.

  Реклама