Сенаторнуң хүлээп алыышкыны

  0
  0

  Федералдыг Хуралдың Федерация Чөвүлелинде Тывадан сенатор Дина Оюн бо неделяның эгезинде кадык камгалал айтырыгларының талазы-биле онлайн хүлээп алыышкынны кылган.
  Сенатор хүлээп алыышкын үезинде хамаатыларның янзы-бүрү айтырыгларынга харыылап, шиитпирлээр хемчеглерни чоруткан дугайында социал четкиде бодунуң арынында бижээн.

  – Улуг назылыг кижиге сөөк-даяан сыйып алырга – улуг сагыш-сеткил дүрүвели. Шак-ла мындыг таварылгада, бир эвес кожуунга болза, эмчи дузазын канчаар организастап турарыл? Бо чылдан тура ховар аарыгларлыг кижилерге төпчүткен эмчи дузазын көргүзер. Россияның Президентизи “Ачы-буян дээрбээ” фондузун тургустунган. Ол канчаар ажылдап турарыл? Эмчиниң частырыындан аарыг кижиге үр үе дургузунда келдередилге херек – канчаар дузалаар дээш айтырыглар хөй болган.

  Тываның Кадык камгалал яамызы-биле келген дилег бүрүзүн шудургу хемчээн алырын, келир үеде частырыгны болдурбазы-биле кадык камгалал яамызының адыр бүрүзү канчаар ажылдаанын илередир. Кадык камгалал –кижилерге эң-не дээштиг адыр-дыр.

  Реклама